Matematik Naturligvis

Få inspiration til matematik faglig læring i indskolingen

Matematik naturligvis - Albertslund Kommune

Matematik Naturligvis er et undervisningsmateriale med fokus på bevægelse i matematiktimerne. Der er opgaver til alle skolens klasser. Materialet er indkøbt til alle skoler i Albertslund, og der medfølger en stor aktivitetskasse med mange praktiske materialer til aktiviteterne. Faglig læring er også omdrejningspunktet, når undervisningen flyttes ud af klasseværelset. Eleverne bliver aktive deltagere i undervisningen. Elevernes hypoteser og undersøgelser motiverer dem til, at reflektere over strategier og løsninger. Ved dialog og argumentation øges forståelsen og læringen huskes bedre. Materialet forholder sig til de matematiske kompetencer. Hensigten med en kompetenceorienteret tilgang til matematiklæring er at bane vejen for en dybere forståelse af matematik. I hver opgave gives der forslag til, hvilke kompetencer læreren skal fokusere på i forbindelsen med aktiviteten. I opgaverne til indskolingen er der fokus på: Matematik 0.klasse, Geometri og måling, Statistik og sandsynlighed.