Det klassiske billede i ny indpakning

Få inspiration til arbejdet med billedkunst faget på mellemtrinnet

Målgruppe: alle klassetrin

Fag: billedkunst og dansk/udskoling

Mål: At eleverne reflekterer over og vurderer æstetiske udtryksformer i forhold til deres fx motiv, farver, perspektiv, men også at de arbejder med at udtrykke sig i billeder.

Materialer: Find de oprindelige billeder i kunstbøger, på udstillinger, på nettet og i almindelige tilgængelige undervisningsmaterialer.

Læs mere om aktiviteten her