Links til danskundervisning

Få inspiration til dansk faglig læring på mellemtrinnet

Udeskole forløb på Naturcenter Herstedhøje

http://naturstyrelsen.dk/naturoplevelser/undervisning/naturskoler/hovedstaden/naturcenter-herstedhoeje/inspirerende-laering/

Inspiration til udeskole med 19 forskellige læringsaktiviteter for 0-3.kl.

Dansk i Vestskoven

http://www.naturskolen.albertslund.dk/naturvejledning-og-laering/oversigt-over-aktiviteterne/

Besøg Vestskovens Naturskole og lær dansk i skoven