Hjemmesider til Matematik undervisning

Få inspiration til matematik faglig læring på mellemtrinnet

Hjemmesider til matematikundervisningen

Bevægelse i matematik

www.aktivrundti.dk/sundhedsugerne/inspiration/aktiv-matematik#

Inspirationsidéer til aktiv matematik på alle klassetrin.

www.skoveniskolen.dk

Forsalg til aktiviteter der bringer matematikken ud af klasselokalet. Alle klassetrin.

http://saetskolenibevaegelse.dk/oevelser.aspx

Indeholder en lang række øvelser, der kan bruges i de forskellige fag, både inde i klasselokalet og ude i skolegården. De fleste øvelser kan med små ændringer tilpasses andre fag og klassetrin. Flere af øvelserne ledsages af en lille film, der viser hvordan øvelsen laves i klassen.

www.contextconsulting.dk/udendoers_matematik/

Konkrete undervisningsforløb, delt op i indskoling, mellemtrin og udskoling. Først gennemgås opgave på pc ved hjælp af små film. Derefter skal eleverne ud og løse opgaverne.

It i undervisningen

https://sites.google.com/site/ggbelevelaering/home

30 undervisningsmoduler til brugen af Geogebra i matematikundervisningen. Idéer til alle klassetrin.

http://ggbkursus.dk/

Idéer til undervisning med geogebra samt til egen opdatering af muligheder i programmet.

sites.google.com/site/spilfabrikken/   

Det overordnede formål med forsknings- og udviklingsprojektet Kreativ Digital Matematik er at udforske mulighederne for at gøre matematikundervisningen mere spændende, kreativ, erhvervsrelevant og inkluderende, samt at introducere det digitale matematikværktøj GeoGebra.

fremtidslaboratoriet.dk

Fremtidslaboratoriet rummer opgaver og guides til digitale redskaber - lige til at bruge i undervisningen.

www.ipadiskolen.dk

På iPadiskolen.dk kan du finde inspiration til at bruge apps i den faglige undervisning, samt læse artikler om pædagogisk og didaktisk praksis med iPads/smartphones  som understøttende teknologi.

Finansiel forståelse

www.rådtilpenge.dk/da/Skole.aspx

Lær om din økonomi i skolen. Siden indeholder en oversigt, der gør det nemt for undervisere og elever at finde undervisningsmaterialer om privatøkonomi, forsikringer og øvrige finansielle emner.

www.pengeby.dk

Til undervisningen i finansiel forståelse i indskolingen ( og før-skole).

Praktisk matematik

http://www.danskbyggeri.dk/for+medlemmer/uddannelse/undervisningsmateriale

Bliv klogere på bygge- og anlægsbranchen, men også med et fokus på matematikundervisning i folkeskolen. På siden finder du undervisningsmaterialer og inspiration til undervisningsforløb.

Udeskole forløb på Naturcenter Herstedhøje

http://naturstyrelsen.dk/naturoplevelser/undervisning/naturskoler/hovedstaden/naturcenter-herstedhoeje/inspirerende-laering/

Inspiration til udeskole med 19 forskellige læringsaktiviteter for 0-3.kl.