Mit sted

Få inspiration til dansk faglig læring i udskolingen

Mellemtrin og udskoling

Formålet er at beskrive et yndlingssted i byen i ord og billeder.

Klassen skal selv kunne stå for det praktiske vedr. filmoptagelserne, og derfor skal klassen opdeles i arbejdsgrupper.

Forløb:

A. Alle i klassen finder deres eget yndlingssted. De forskellige steder plottes ind på et kort. De forskellige steder samles i en række elevgrupper og klassen opdeles i grupper ud fra valg af steder.

Alle stederne beskrives ud fra en række stikord for at skabe ensartethed til resten af processen.

-          Hvor er stedet og hvordan ser det ud?

-          Hvorfor er det mit yndlingssted?
Det føles...
Det dufter af...
Det er mit sted fordi jeg kan ...

B. Når alle stederne er beskrevet ud fra dette korte oplæg deles klassen i tre grupper:

-          Gruppe 1 – planlægning af besøg . Enkelte steder kan lægges sammen, hvis de ligner hinanden for meget.

-          Gruppe 2 – tekst og manuskript – disposition med indledning, afslutning m.m. laves

-          Gruppe 3 – film og redigering, fx sikre at turen rundt i Albertslund giver mening.

Hvert sted filmes og speakes af eleverne, som har beskrevet stedet.

Hver lille optagelse varer under 30 sekunder, da det samlede produkt højst må vare 10 minutter.

Det samlede produkt gennemses af kommunikationsmedarbejder på rådhuset, som kommer med feeeback på filmen – og eventuelt lægger filmen på kommunens hjemmeside, facebook og skærme i byen.