Bliv dus med omverden

Gør elevernes læringsmuligheder mere varierede gennem udeskole og skolen i virkeligheden

Bliv dus med omverden - Albertslund Kommune

Her får eleverne mulighed for at lære deres nærmiljø og omegn bedre at kende 

21  naturfaglige tilbud til den åbne skole  

Læs mere om læringsaktiviteter i den åbne skole på www.aabenskole.albertslund.dk (aktiv fra medio april 2015)