Naturfaglige bevægelseskasser

Brug IPad og Datalogudstyr i undervisningen - ude som inde

Naturfaglige bevægelseskasser - Albertslund Kommune

Du kan booke kasserne for to uger af gangen. Book over intra "Skolernes booking" og vælg bevægelseskasse I eller II. Oplever du problemer med booking, kontakt læringscentret på Herstedvester skole eller naturfagsvejlederen på mail: luj@albertslund.dk

Datalogudstyret er fire standardsæt til gruppearbejde samt ekstraudstyr. På alle IPads er App Spark vue til datalogudstyr og App "Dyr i vand" til at udføre "elevvenlig" vandkvalitetsbestemmelse.  

Læs mere om kasserne her:

Booking af IPads og datalogudstyr

Bevægelseskasse I IPads

Bevægelseskasse II Datalogudstyr 

Inspiration til Dataopsamling