Didaktiske redskaber

Inspiration til undervisningsmetoder

Didaktiske redskaber - Albertslund Kommune

Fra underviser til underviser

Her har du mulighed for at få uploaded dit eget bidrag til spændende undervisning og læringsaktiviteter, som andre undervisere kan lade sig inspirere af. 

Send din idé til skoleafdelingen på mail: luj@albertslund.dk mærket emne: Videndeling/læring

Husk at anføre

Fag:

Målgruppe:

Kompetenceområde:

Færdigheds- og vidensmål:

Beskrivelse af indhold og aktiviteter:

Materialer:

GPS-spillet Djeeo

Djeeo er et computerbaseret spil, hvor eleverne kommer på orienteringsløb samtidig med de løser opgaver. Spillet kan med fordel bruges til at få mere bevægelse ind i fagtimerne. Det kan bruges i alle fag til at præsentere nye begreber, repetition, til at evaluere et undervisningsforløb, til teambuilding i klassen og meget mere. Spillet har fokus på tæt samarbejde og god kommunikation mellem deltagerne.

Der ligger mange færdigproducerede spil man kan bruge, ligesom man selv kan udarbejde spørgsmål til det fag eller forløb, der arbejdes med.

Spillet og eventuelle lærer/pædagogkurser kan bookes gennem Karen Mikkelsen, karen.mikkelsen@albertslund.dk.

www.djeeo.dk

Leg og bevægelse i fagene

FDFs legegave til Folkeskolen

I anledning af Folkeskolens 200 års fødselsdag har FDF, Frivilligt Drenge- og Pige forbund, udarbejdet folderen med lege fra indskoling til udskoling. Blive inspireret her

Nye fælles mål i praksis

Hvordan arbejder vi med målstyret og synlig læring?

Maalstyring Diamant

Nye fælles mål og forberedelse

Planlægger redskab i forbindelse med de nye forenklede fælles mål

Fra 1. august skal der i lærernes undervisningsplanlægning tages udgangspunkt i fagenes fælles mål. Det er obligatorisk at arbejde med de nationale kompetencemål og færdigheds- og vidensmål. Færdigheds- og vidensmål skal nedbrydes i læringsmål og differentieres, hvilket er lærerens opgave. Det er tillige et krav at undervisningen tilrettelægges varieret med fokus på den bedste læring for alle (jf. lov nr. 1640)

Læreren tilrettelægger hvordan eleverne skal præsenteres for det faglige stof, og med hvilke redskaber der planlægges. Skoleledelsen kan beslutte at anvende fælles skabeloner som planlægningsredskab på skolen.

I Folkeskolereformen i Albertslund 2014 er det politisk besluttet, at skolerne skal samarbejde med eksterne aktører i forbindelse med den længere og mere varierede skoledag. Find gode samarbejder og besøgssteder på kommunens digitale portal

I Skoler & Uddannelse følger vi Undervisningsministeriets anbefalinger. Faglige vejledere og konsulenter har på baggrund heraf udarbejdet forslag til skabeloner for årsplan og forløb. De to skabeloner understøtter hinanden. Årsplanen er den overordnede faglige undervisningsplan for hele skoleåret til skoleledelser, elever og forældre. Undervisningsforløb skabelonen er et forberedelsesredskab til læreren i detalje planlægningen. Se eksempler under "Eksemplariske forløb"

Nedenstående relationsmodel giver et godt overblik over hvilke områder der er i spil, ved planlægning af undervisningsforløb med nye fælles mål:

Maalstyring Diamant

Eksemplariske forløb

Forslag til årsplaner og forløb